Programy edukacyjne :: Largo :: podróżująca filharmonia

Programy edukacyjne
Programy edukacyjne - wstęp

Cel

Celem przyświecającym mi w prowadzeniu "Podróżującej Filharmonii" jest idea KATHARSIS sztuki, rodem z antycznej Grecji - wewnętrzne oczyszczenie oraz przyjemność estetyczna. Ponadto w koncertach dla szkół - poznanie przez dzieci i młodzież instrumentów muzycznych oraz historii muzyki.

Metoda

W swojej pracy czerpię inspirację z metod wychowawczych Carla Orffa oraz Weroniki Sherborne. Ponadto w trakcie studiów na akademii muzycznej w Łodzi opracowałem własną Metodę Budowania Zdrowej Tożsamości Dźwiękowej, której praktyczne zastosowanie można zobaczyć w trakcie  cyklu warsztatów rozwijających kompetencje emocjonalne z pomocą muzyki. 

Narzędzia

Narzędziami moimi są różne instrumenty muzyczne:

Cykl "Muzyka sąsiadów":

copyright © 2011 www.largo-filharmonia.pl

projekt i wykonanie: www.zaginionestudio.pl